Wake voor Haarlemse Joden

Maandagavond 25 augustus 2008, 23.00 uur, werd voor het eerst, in het klein, een wake gehouden ter herdenking aan de 715 omgekomen Haarlemse joden.