733 JOODSE HAARLEMMERS

Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal bureau voor joodse “emigratie” te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige joden. De lijst bevat 1521 namen en was waarschijnlijk de basis voor de latere deportaties. Er staan echter te veel personen op. Uitgaande van de nazi-maatstaven voor joods-zijn en na controle via een aantal andere bronnen is het beeld als volgt:

In aanmerking komend voor deportatie 1477
Overleden 1940 – 1942 door natuurlijke oorzaken 26
Overleden 1940..1942 door zelfmoord of geweld 18
Overleden in 1942 in de kampen 216
Overleden in 1943 in de kampen 383
Overleden in 1944 in de kampen 84
Overleden in 1945 in de kampen 28
Overleden/vermist in de kampen 4
Totaal overleden door geweld en in de kampen 715
En overleefden de oorlog 718

De gegevens in bovenstaand overzicht en in de onderstaande tabel zijn ontleend aan: S. Hartman e.a.
Wij Gedenken, Omgekomen – Ondergedoken, De Haarlemse joden 1940-1945 (Haarlem 2004), met enige correcties per juli 2020.

Some losses don’t just hurt for a while, but they hurt for a lifetime.

Patrick van der Vegt • Ontwerper

Namenlijst

A Naam Leeftijd Plaats
1 van Aalten, Simon Bernhard 73 jaar Sobibor
2 van Aalten-Hartog, Anna 73 jaar onbekend
3 van Aalten, Frits 26 jaar Sobibor
4 van Aalten, Karel 20 jaar Sobibor
5 Abram, Isaäc 65 jaar Auschwitz
6 Abram-Glaser, Kaatje 51 jaar Sobibor
7 Abram, Nico Arnold 17 jaar Sobibor
8 Abram, Sophia 14 jaar Auschwitz
9 Aletrino, Jacques 36 jaar Sobibor
10 Aletrino-de Vries, Rebecca 39 jaar Sobibor
11 Alpern, Sigmund 51 jaar Midden-Europa
12 Alpern-Rothschild, Therese 52 jaar Ravensbrück
13 Alter-Wertheim, Sara 43 jaar Sobibor
14 Alter, Margaret 21 jaar Sobibor
15 Alter, Robbie Samuel 13 jaar Sobibor
16 van Amerongen, Anna 49 jaar Auschwitz
17 van Amerongen, Salomon 62 jaar Sobibor
18 van Amerongen- de Vries, Reintje 60 jaar Sobibor
19 van Amerongen, Emanuel 33 jaar Auschwitz
20 van Amerongen, Louis 44 jaar Auschwitz
21 van Amerongen, Emanuel David 26 jaar Spytkowice
22 van Amerongen, Max Louis 25 jaar Spytkowice
23 van Amerongen, Hartog Salomon 23 jaar Spytkowice
24 van Amerongen, Aäron 52 jaar Sobibor
25 van Amerongen-Dinsdag, Eva 50 jaar Sobibor
26 van Amerongen, Hanna 15 jaar Sobibor
27 Andriesse, Leon 54 jaar Auschwitz
28 Augurkiesman, Barend 66 jaar Auschwitz
29 Augurkiesman-Emmering, Marianne 69 jaar Auschwitz
B
30 Bak, Jacob 53 jaar Auschwitz
31 Bak, Maurits 65 jaar Auschwitz
32 Bak, Bernhard 20 jaar Sobibor
33 Bakker, Daniël 38 jaar Auschwitz
34 Bakker-Cohen Rodrigues, Jeanette 29 jaar Kdo Neustadt-Glewe
35 Baks, Jozef 61 jaar Sobibor
36 Baks-Graudans, Zyse 56 jaar Sobibor
37 Barber-Elekan, Sophia Henriëtta 69 jaar Auschwitz
38 Barentz, Jacob 55 jaar Auschwitz
39 Barentz-Roos, Elisabeth 42 jaar Auschwitz
40 Barentz, Elias 18 jaar Midden Europa
41 Barentz, Max Jacques 13 jaar Auschwitz
42 Barentz, Janny Elisabeth 5 jaar Auschwitz
43 Baruch, Isaac Haim 72 jaar Theresienstadt
44 Baruch, Selly 43 jaar Sakrau
45 Barug-Eberst, Sara 70 jaar Auschwitz
46 Beber-Cohen, Alyda ?? jaar Vermist
47 Beek-Bramson, Henriette 60 jaar Auschwitz
48 Beek, Philip 27 jaar Buchenwald
49 Beek, Rebecca Elizabeth 26 jaar Auschwitz
50 Beek, Josephus Nicolaas 21 jaar Sobibor
51 Behrendt, Bernhard (Israel) 73 jaar Auschwitz
52 Behrendt-Kramatschinsky, Ernestine 66 jaar Auschwitz
53 van den Berg, Samuel 53 jaar Auschwitz
54 van den Berg-Pront, Dina 53 jaar Auschwitz
55 Bienes-Grünstein, Jettchen 60 jaar Sobibor
56 Bino, Elisabeth 67 jaar Auschwitz
57 Blik, Arnold 30 jaar Vucht
58 Boas, Salomon 83 jaar Auschwitz
59 de Boer, Reintje 68 jaar Auschwitz
60 Bos Janszen-Schrijver, Reina 67 jaar Sobibor
61 Brand, Robert 16 jaar Auschwitz
62 Brandon, Johanna 55 jaar Auschwitz
63 de Brave, Joseph 31 jaar Auschwitz
64 de Brave-Perels, Johanna Maria Theresia 28 jaar Auschwitz
65 de Brave, Salomon Charles 4 jaar Auschwitz
66 de Brave, Alfred 1 jaar Auschwitz
67 ten Brink, Levie 48 jaar Sobibor
68 ten Brink-Berkelo, Hendelena 41 jaar Sobibor
69 ten Brink, Betje 19 jaar Sobibor
70 ten Brink, Samuel 18 jaar Sobibor
71 ten Brink, Meta 14 jaar Sobibor
72 de Bruin, Rosetta 26 jaar Sobibor
73 van Buuren, Arnold 69 jaar Sobibor
74 van Buuren-Polak, Juliëtte 58 jaar Sobibor
C
75 Calff, Herman 55 jaar Sobibor
76 Calff-Stoppelman, Rika 60 jaar Sobibor
77 Calisch, Nannette 74 jaar Auschwitz
78 Campignon, Abraham Samuel 39 jaar Auschwitz
79 Cats-Speelman, Elisabeth 52 jaar Sobibor
80 Cats, Minny Hanny 23 jaar Sobibor
81 Cats-Mendes da Costa, Rachel Nanette 62 jaar Auschwitz
82 Cauveren, Alex 37 jaar Midden Europa
83 Cauveren-Marx, Hilde 31 jaar Auschwitz
84 Cauveren-van Witsen, Wilhelmina 48 jaar Auschwitz
85 Cauveren, Mozes 85 jaar Amsterdam
86 Chaim, Julius 50 jaar Auschwitz
87 Chaim-Tannenhaus, Esther 45 jaar Auschwitz
88 Chaim, Renate 14 jaar Auschwitz
89 Chaim, Elfride 12 jaar Auschwitz
90 Chaim, Brigithe 8 jaar Auschwitz
91 Chapon, Barend 58 jaar Bloemendaal
92 Chapon-Zilverberg, Mietje 61 jaar Birkenau
93 Chapon, Jenny 33 jaar Auschwitz
94 Chapon, Hartog Salomon (Samuel) 25 jaar Auschwitz
95 Chapon, Bertha Anna 26 jaar Birkenau
96 Chits, Arnold 63 jaar Auschwitz
97 Chits-Simons, Elisabeth 62 jaar Auschwitz
98 Chits, Simeon Arnold 31 jaar Auschwitz
99 Citroen, Bernard 77 jaar Sobibor
100 Citroen-Bramson, Constance 76 jaar Auschwitz
101 Citroen, Elisabeth Klara 39 jaar Auschwitz
102 van Coeverden-Cauveren, Lea 56 jaar Auschwitz
103 van Coeverden, Richard Alfred 37 jaar Auschwitz
104 van Coevorden, Josua 44 jaar Kdo Gleiwitz
105 van Coevorden, Philippus 56 jaar Auschwitz
106 van Coevorden-van Wezel, Sientje 58 jaar Auschwitz
107 van Coevorden, Josephus Arthur 25 jaar Pölling
108 Cohen, Benjamin 52 jaar Auschwitz
109 Cohen-van Weezel, Roosje 56 jaar Bergen Belsen
110 Cohen, Elly 23 jaar Bergen Belsen
111 Cohen, Isidoor 63 jaar Sobibor
112 Cohen-Vos, Reinette 59 jaar Auschwitz
113 à Cohen, Matthijs 40 jaar Midden Europa
114 à Cohen-Reimer, Rosetta 44 jaar Auschwitz
115 à Cohen, Gretha 14 jaar Auschwitz
116 à Cohen, Paula 11 jaar Auschwitz
117 Cohen Rodrigues, Abraham 58 jaar Auschwitz
118 Cohen Rodrigues-Winnink, Flora 55 jaar Auschwitz
119 Cohn, Georg 62 jaar Auschwitz
120 Cohn-Fischer, Edith 48 jaar Auschwitz
121 Colmans, Isaäc 77 jaar Auschwitz
122 Colmans-Trompetter, Marianne 72 jaar Auschwitz
123 Content, Jonas 51 jaar Auschwitz
124 Content-Witteboon 42 jaar Auschwitz
125 Content, Charlotte 18 jaar Auschwitz
126 Copoloviciu, Sloim 64 jaar Buchenwald
127 Copoloviciu-van Gich, Sophia 46 jaar Bergen Belsen
128 Copolovciu, Maurits 22 jaar Extern Kdo Zeitz
129 Culp, Willem 35 jaar Auschwitz
130 Culp-Woudhuijsen, Betty 29 jaar Auschwitz
D
131 van Dam, Lion 59 jaar Auschwitz
132 van Dam, Jonas 59 jaar Sobibor
133 van Dam, Elizabeth 25 jaar onbekend
134 van Dam, Leo Godfried 40 jaar Auschwitz
135 van Dam, Sara Hendrika 48 jaar Sobibor
136 van Dam, Hendrika Clara 46 jaar Sobibor
137 Daniëls, Ludovicus Abraham 32 jaar Sobibor
138 Dasberg, Meyer 66 jaar Auschwitz
139 Dasberg-Swart, Geertruida 64 jaar Auschwitz
140 Dasberg, Jaques 26 jaar Auschwitz
141 Dasberg-van Coevorden, Naatje 77 jaar Sobibor
142 Dasberg, Joël 51 jaar Sobibor
143 Dasberg-Dasberg, Jette 50 jaar Sobibor
144 Dasberg, Henriette 26 jaar Sobibor
145 Dasberg, David 22 jaar Auschwitz
146 Davidson, Meijer 68 jaar Auschwitz
147 Davidson-de la Carança, Hanna 68 jaar Auschwitz
148 Dekker-Rueff, Celina 60 jaar Sobibor
149 Dilsheimer, Fritz 39 jaar Auschwitz
150 Dilsheimer-Kohlmann, Lore 27 jaar Auschwitz
151 Dingsdag, Gerrit 53 jaar Sobibor
152 Dingsdag-Vieijra, Hesselina 51 jaar Sobibor
153 Dingsdag, Barend Maurits 14 jaar Sobibor
154 Dingsdag, Mozes 63 jaar Sobibor
155 Dingsdag-Dondorp, Esther 65 jaar Auschwitz
156 Dingsdag, Salomon 49 jaar Midden Europa
157 Dingsdag-Vieyra, Sipora 43 jaar Sobibor
158 Dingsdag, Saul 59 jaar Auschwitz
159 Dingsdag-van Amerongen, Sophia 55 jaar Auschwitz
160 Dingsdag, Willem 55 jaar Sobibor
161 Dingsdag-Soester, Aaltje 71 jaar Sobibor
162 Dondorp, Eliazar 37 jaar Sobibor
163 Dondorp-van Coevorden, Regina Klara 38 jaar Sobibor
164 Dondorp, Sophia Jacoba 13 jaar Sobibor
165 Dondorp, Joël Jacob 12 jaar Sobibor
166 Drielsma, Eliazar 50 jaar Malapane
167 Drielsma-Driels, Frieda 54 jaar Auschwitz
168 Drilsma, Maria Hermine 48 jaar Auschwitz
169 Drilsma, Herbert Otto 36 jaar Bloemendaal
170 Druijf, Eliazer 54 jaar Vught
E
171 Eliasar, Abraham 34 jaar Midden Europa
172 Elte, Emanuël Lodewijk 62 jaar Sobibor
173 Elte-Stork, Rebecca 57 jaar Sobibor
174 Elte, Herman 29 jaar Auschwitz
175 Elte, Johanna Sellie 28 jaar Sobibor
176 Elze, Mozes Bernard 64 jaar Auschwitz
177 Elze-van der Horst, Hendrika Saartje 63 jaar Auschwitz
178 van Emmen, Isidore Samuel 55 jaar Auschwitz
179 van Emmen-de Leeuw, Grietje 47 jaar Auschwitz
180 van Emmen, Jeanette 23 jaar Auschwitz
181 van Emmen, Louis Samuel 58 jaar Auschwitz
182 Ereira, Levie 40 jaar Sobibor
183 Ereira-Mok, Paulina 36 jaar Sobibor
184 Ereira, Margaretha Frederika 8 jaar Sobibor
185 Ereira, Frederika 4 jaar Sobibor
186 Ereira, Philip 54 jaar Auschwitz
187 Ereira-Engelschman, Sara 52 jaar Auschwitz
188 Ereira, Duifje 24 jaar Auschwitz
189 Ereira, Samuel 20 jaar Auschwitz
F
190 Fischmann, Charles 53 jaar Auschwitz
191 Fischmann-Augurkiesman, Lea 44 jaar Sobibor
192 Frank, André 39 jaar onbekend
193 Frank, Emile 27 jaar Sobibor
194 Frank, Philip 32 jaar Bloemendaal
195 Frank-Dünner, Bertha 33 jaar Auschwitz
196 van Frank, Amman 21 jaar Midden Europa
197 Frankenhuis-Margadant, Nannette Suzanna 40 jaar Auschwitz
G
198 Gaarkeuken-Peper, Duifje 67 jaar Auschwitz
199 Gaarkeuken, Michiel Simon ?? jaar Vermist
200 Gaarkeuken, Salomon 58 jaar Auschwitz
201 Gaarkeuken-Beem, Grietje 63 jaar Auschwitz
202 Gaarkeuken, Magiel 26 jaar Auschwitz
203 Gabay, Semaria 29 jaar Midden Europa
204 Gabay-Smeer, Dina 26 jaar Auschwitz
205 Gabay, Serica Bianca 0 jaar Westerbork
206 Gans, Jacob 63 jaar Auschwitz
207 Gans-Boekbinder, Sophia 47 jaar Auschwitz
208 Gans, Vogeltje 13 jaar Auschwitz
209 Gans, Jacob 25 jaar Bergen-Belsen
210 Gans-Chits, Celine 33 jaar Schipkau
211 Gans, Tom Sebastiaan 0 jaar Bergen-Belsen
212 Garf, Albert Julius 54 jaar Sobibor
213 Garf-Neter, Sara Estella Klara 56 jaar Sobibor
214 Garf, Helena Marianne 19 jaar Sobibor
215 Garf, Marius Leo 17 jaar Auschwitz
216 van Gelder, Abraham Albert 33 jaar Auschwitz
217 van Gelder-Dingsdag, Frederika 35 jaar Auschwitz
218 van Gelder, Elly 8 jaar Auschwitz
219 van Gelder, Joseph 7 jaar Auschwitz
220 van Gelder, Hendrika 48 jaar Sobibor
221 van Geldere-Frijda, Sara 64 jaar Sobibor
222 van Gelderen, Manuel 60 jaar Auschwitz
223 van Gelderen-Hilversum, Esther 47 jaar Auschwitz
224 van Gelderen, Clara 18 jaar Auschwitz
225 van Gelderen, Marie 17 jaar Auschwitz
226 van Gelderen, Jacob 16 jaar Midden Europa
227 van Gelderen, Rachel 14 jaar Auschwitz
228 van Gelderen, Lena 11 jaar Auschwitz
229 van Gelderen, Sophia 8 jaar Auschwitz
230 van Gelderen, Sonja 6 jaar Auschwitz
231 van Gelderen-Kalf, Henriëtte 74 jaar Sobibor
232 Goldsteen, Salomon 80 jaar Auschwitz
233 Goldsteen-de Vries, Betje 87 jaar Auschwitz
234 Goldsteen, Naatje 51 jaar Auschwitz
235 Goldsteen, Jacob 50 jaar Auschwitz
236 Goldstein, Margarethe 40 jaar Auschwitz
237 Gomperts, Marcus 58 jaar Sobibor
238 Gomperts-Weinberg, Evelina 51 jaar Sobibor
239 Goud, Elias 60 jaar Auschwitz
240 Goud-Staal, Bertha 65 jaar Auschwitz
241 Goud, Truitje Sara 35 jaar Sobibor
242 Goud, David 27 jaar Midden Europa
243 Groen, Louis 63 jaar Auschwitz
244 Groen-Levij, Elisabeth 67 jaar Auschwitz
245 Grünfeld-Isaak, Theresia 69 jaar Sobibor
246 Gurau, Klaus 17 jaar Auschwitz
247 Guttmann, Alfred (Israël) 12 jaar Auschwitz
H
248 Hagenaar, David 40 jaar Sobibor
249 Hagenaar-Beetz, Rachel 38 jaar Sobibor
250 Hagenaar, Meijer 6 jaar Sobibor
251 Hagenaar, Marcus 42 jaar Monowitz
252 Hagenaar-Wurms, Sientje 41 jaar Auschwitz
253 Hagenaar, Louisa 18 jaar Monowitz
254 Hagenaar, Philip 17 jaar Auschwitz
255 Hagenaar, Betty 4 jaar Monowitz
256 Hakker-Ourhaan, Rosette 61 jaar Auschwitz
257 Hamburger, David 50 jaar Sobibor
258 Hamburger-Wolder, Schoontje 49 jaar Sobibor
259 Hamburger, Regina Marianne 18 jaar Sobibor
260 Hanf-Löwenstein, Rebecca 80 jaar Auschwitz
261 Hansen-Winnink, Marianne 62 jaar Sobibor
262 Happé-van Dam, Carolien Isabel 34 jaar Sobibor
263 Hartog-Bril, Sientje 64 jaar Auschwitz
264 Hartog-Messias, Rebecca 58 jaar Auschwitz
265 den Hartog, Sara Elisabeth 54 jaar Auschwitz
266 Heerma van Voss, Ettij 11 jaar Sobibor
267 Hekster, Asser 76 jaar Auschwitz
268 Hekster-Waterman, Aline 54 jaar Auschwitz
269 Hekster, Barend 23 jaar Midden Europa
270 Hekster, Philip 20 jaar Midden Europa
271 Hekster, Mina 17 jaar Auschwitz
272 Hekster, Rebecca 14 jaar Auschwitz
273 Hemelraad, Alfred Louis 16 jaar Sobibor
274 Hes, Benjamin 87 jaar Auschwitz
275 Hes-van Huiden, Frederica 74 jaar Auschwitz
276 Hes, Michiel 55 jaar Auschwitz
277 Heymann-Berg, Ernestine (Sara) 73 jaar Auschwitz
278 Hilversum, Betsy 24 jaar Sobibor
279 Hilversum, Ester Heintje Elisabeth 0 jaar Sobibor
280 Hirschfeldt-Cohn, Selma 70 jaar Auschwitz
281 Hochheimer, Elise Sara (Elli) 30 jaar Auschwitz
282 van der Hoeden, Salomon 56 jaar Auschwitz
283 van der Hoeden-Poppert, Johanna 57 jaar Auschwitz
284 van der Hoeden, Alice 30 jaar Auschwitz
285 van der Hoeden, Ilse 27 jaar Auschwitz
286 van der Hoeden, Erwin 23 jaar Mauthausen
287 van der Hoeden, Mozes 36 jaar Sobibor
288 van der Hoeden-Coltof, Rebekka 31 jaar Sobibor
289 van der Hoeden, Jochebed 0 jaar Sobibor
290 van der Hoeden-Fortuijn, Jansje 67 jaar Sobibor
291 Hoek, Jacques 63 jaar Sobibor
292 Hoek-Prins, Roosje 61 jaar Sobibor
293 Hoek, Henri 34 jaar Sobibor
294 Hoek, Theodoor Andries 17 jaar Sobibor
295 Hoffmann-Heller, Lucie 58 jaar Auschwitz
296 de Hoop, David 30 jaar Auschwitz
297 van der Horst, Alexander 62 jaar Auschwitz
298 van der Horst-Leezer, Bina 73 jaar Auschwitz
299 van der Horst, Sara 38 jaar Auschwitz
300 Hijmans-Hangjas, Natje 91 jaar Sobibor
I
301 Italiaander, Barend 31 jaar Sobibor
302 Italiaander-Peper, Schoontje 36 jaar Sobibor
303 Italiaander, Rudolf Abraham 4 jaar Sobibor
304 Italiaander, Nora 2 jaar Sobibor
J
305 Jacobs, Gabriël 44 jaar Sobibor
306 Jacobs-Marcus, Alice Elkan Riwka 46 jaar Sobibor
307 Jacobs, Herman Max 8 jaar Sobibor
308 Jacobson, Abraham 43 jaar Auschwitz
309 Jacobson-Bierman, Rozalina 44 jaar Auschwitz
310 Jacobson, Sophie 19 jaar Auschwitz
311 Jacoby-Windmüller, Cäcilia 66 jaar Sobibor
312 Joël-Olman, Aaltje 41 jaar Sobibor
313 Joël, Wilhelmina Sophia 14 jaar Sobibor
314 Joël, Meyer 12 jaar Sobibor
315 de Jong-Vieijra, Brendella 49 jaar Auschwitz
316 de Jong, Anna Elisabeth 14 jaar Auschwitz
317 de Jong, Jacob 33 jaar Sakrau
318 de Jong, Simon 57 jaar Auschwitz
319 de Jong-Cohen de Solla, Rachel 51 jaar Auschwitz
320 de Jong, Schoontje 27 jaar Auschwitz
321 de Jong, Hartog Simon 24 jaar Auschwitz
322 de Jong, Jacob 21 jaar Midden Europa
323 de Jong, Elie 15 jaar Midden Europa
324 de Jong, Corrie 12 jaar Auschwitz
325 Judels, Abraham 67 jaar Sobibor
326 Judels-Vos, Rosalie 63 jaar Auschwitz
K
327 Kan-Liebenfeld, Meta 68 jaar Sobibor
328 Katzenstein, Hans Alexander 20 jaar Extern Kdo Halberstadt
329 naam 00 jaar plaats
330 naam 00 jaar plaats
331 naam 00 jaar plaats
332 naam 00 jaar plaats
333 naam 00 jaar plaats
334 naam 00 jaar plaats
335 naam 00 jaar plaats
336 naam 00 jaar plaats
337 naam 00 jaar plaats
338 naam 00 jaar plaats
339 naam 00 jaar plaats
340 naam 00 jaar plaats
341 naam 00 jaar plaats
342 naam 00 jaar plaats
343 naam 00 jaar plaats
344 naam 00 jaar plaats
345 naam 00 jaar plaats
346 naam 00 jaar plaats
347 naam 00 jaar plaats
348 naam 00 jaar plaats
349 naam 00 jaar plaats
350 naam 00 jaar plaats
351 naam 00 jaar plaats
352 naam 00 jaar plaats
353 naam 00 jaar plaats
354 naam 00 jaar plaats
355 naam 00 jaar plaats
356 naam 00 jaar plaats
357 naam 00 jaar plaats
358 naam 00 jaar plaats
L Naam Leeftijd Plaats
359 naam 00 jaar plaats
360 naam 00 jaar plaats
361 naam 00 jaar plaats
362 naam 00 jaar plaats
363 naam 00 jaar plaats
364 naam 00 jaar plaats
365 naam 00 jaar plaats
366 naam 00 jaar plaats
367 naam 00 jaar plaats
368 naam 00 jaar plaats
369 naam 00 jaar plaats
370 naam 00 jaar plaats
371 naam 00 jaar plaats
372 naam 00 jaar plaats
373 naam 00 jaar plaats
374 naam 00 jaar plaats
375 naam 00 jaar plaats
376 naam 00 jaar plaats
377 naam 00 jaar plaats
378 naam 00 jaar plaats
379 naam 00 jaar plaats
380 naam 00 jaar plaats
381 naam 00 jaar plaats
382 naam 00 jaar plaats
383 naam 00 jaar plaats
384 naam 00 jaar plaats
385 naam 00 jaar plaats
386 naam 00 jaar plaats
387 naam 00 jaar plaats
388 naam 00 jaar plaats
389 naam 00 jaar plaats
M Naam Leeftijd Plaats
390 naam 00 jaar plaats
391 naam 00 jaar plaats
392 naam 00 jaar plaats
393 naam 00 jaar plaats
394 naam 00 jaar plaats
395 naam 00 jaar plaats
396 naam 00 jaar plaats
397 naam 00 jaar plaats
398 naam 00 jaar plaats
399 naam 00 jaar plaats
400 naam 00 jaar plaats
401 naam 00 jaar plaats
402 naam 00 jaar plaats
403 naam 00 jaar plaats
404 naam 00 jaar plaats
405 naam 00 jaar plaats
406 naam 00 jaar plaats
407 naam 00 jaar plaats
408 naam 00 jaar plaats
409 naam 00 jaar plaats
410 naam 00 jaar plaats
411 naam 00 jaar plaats
412 naam 00 jaar plaats
413 naam 00 jaar plaats
414 naam 00 jaar plaats
415 naam 00 jaar plaats
416 naam 00 jaar plaats
417 naam 00 jaar plaats
418 naam 00 jaar plaats
419 naam 00 jaar plaats
420 naam 00 jaar plaats
421 naam 00 jaar plaats
422 naam 00 jaar plaats
423 naam 00 jaar plaats
424 naam 00 jaar plaats
425 naam 00 jaar plaats
426 naam 00 jaar plaats
427 naam 00 jaar plaats
428 naam 00 jaar plaats
429 naam 00 jaar plaats
430 naam 00 jaar plaats
431 naam 00 jaar plaats
432 naam 00 jaar plaats
433 naam 00 jaar plaats
434 naam 00 jaar plaats
N Naam Leeftijd Plaats
434 naam 00 jaar plaats
435 naam 00 jaar plaats
436 naam 00 jaar plaats
O Naam Leeftijd Plaats
437 naam 00 jaar plaats
438 naam 00 jaar plaats
439 naam 00 jaar plaats
440 naam 00 jaar plaats
441 naam 00 jaar plaats
442 naam 00 jaar plaats
443 naam 00 jaar plaats
444 naam 00 jaar plaats
445 naam 00 jaar plaats
446 naam 00 jaar plaats
447 naam 00 jaar plaats
448 naam 00 jaar plaats
P Naam Leeftijd Plaats
449 naam 00 jaar plaats
450 naam 00 jaar plaats
451 naam 00 jaar plaats
452 naam 00 jaar plaats
453 naam 00 jaar plaats
454 naam 00 jaar plaats
455 naam 00 jaar plaats
R Naam Leeftijd Plaats
493 naam 00 jaar plaats
494 naam 00 jaar plaats
S Naam Leeftijd Plaats
520 naam 00 jaar plaats
521 naam 00 jaar plaats
T Naam Leeftijd Plaats
600 naam 00 jaar plaats
601 naam 00 jaar plaats
V Naam Leeftijd Plaats
605 naam 00 jaar plaats
606 naam 00 jaar plaats
W Naam Leeftijd Plaats
666 naam 00 jaar plaats
667 naam 00 jaar plaats
Z Naam Leeftijd Plaats
697 naam 00 jaar plaats
698 naam 00 jaar plaats