733 JOODSE HAARLEMMERS

Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal bureau voor joodse “emigratie” te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige joden. De lijst bevat 1521 namen en was waarschijnlijk de basis voor de latere deportaties. Er staan echter te veel personen op. Uitgaande van de nazi-maatstaven voor joods-zijn en na controle via een aantal andere bronnen is het beeld als volgt:

In aanmerking komend voor deportatie 1477
Overleden 1940 – 1942 door natuurlijke oorzaken 26
Overleden 1940..1942 door zelfmoord of geweld 18
Overleden in 1942 in de kampen 216
Overleden in 1943 in de kampen 383
Overleden in 1944 in de kampen 84
Overleden in 1945 in de kampen 28
Overleden/vermist in de kampen 4
Totaal overleden door geweld en in de kampen 715
En overleefden de oorlog 718

De gegevens in bovenstaand overzicht en in de onderstaande tabel zijn ontleend aan: S. Hartman e.a.
Wij Gedenken, Omgekomen – Ondergedoken, De Haarlemse joden 1940-1945 (Haarlem 2004), met enige correcties per juli 2020.

Some losses don’t just hurt for a while, but they hurt for a lifetime.

Patrick van der Vegt • Ontwerper

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

A: Naam Leeftijd Plaats Dossier
van Aalten, Simon Bernhard 73 jaar Sobibor
van Aalten-Hartog, Anna 73 jaar onbekend
van Aalten, Frits 26 jaar Sobibor
van Aalten, Karel 20 jaar Sobibor
Abram, Isaäc 65 jaar Auschwitz
Abram-Glaser, Kaatje 51 jaar Sobibor
Abram, Nico Arnold 17 jaar Sobibor
Abram, Sophia 14 jaar Auschwitz
Aletrino, Jacques 36 jaar Sobibor
Aletrino-de Vries, Rebecca 39 jaar Sobibor
Alpern, Sigmund 51 jaar Midden-Europa
Alpern-Rothschild, Therese 52 jaar Ravensbrück
Alter-Wertheim, Sara 43 jaar Sobibor
Alter, Margaret 21 jaar Sobibor
Alter, Robbie Samuel 13 jaar Sobibor
van Amerongen, Anna 49 jaar Auschwitz
van Amerongen, Salomon 62 jaar Sobibor
van Amerongen- de Vries, Reintje 60 jaar Sobibor
van Amerongen, Emanuel 33 jaar Auschwitz
van Amerongen, Louis 44 jaar Auschwitz
van Amerongen, Emanuel David 26 jaar Spytkowice
van Amerongen, Max Louis 25 jaar Spytkowice
van Amerongen, Hartog Salomon 23 jaar Spytkowice
van Amerongen, Aäron 52 jaar Sobibor
van Amerongen-Dinsdag, Eva 50 jaar Sobibor
van Amerongen, Hanna 15 jaar Sobibor
Andriesse, Leon 54 jaar Auschwitz
Augurkiesman, Barend 66 jaar Auschwitz
Augurkiesman-Emmering, Marianne 69 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

B: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Bak, Jacob 53 jaar Auschwitz
Bak, Maurits 65 jaar Auschwitz
Bak, Bernhard 20 jaar Sobibor
Bakker, Daniël 38 jaar Auschwitz
Bakker-Cohen Rodrigues, Jeanette 29 jaar Kdo Neustadt-Glewe
Baks, Jozef 61 jaar Sobibor
Baks-Graudans, Zyse 56 jaar Sobibor
Barber-Elekan, Sophia Henriëtta 69 jaar Auschwitz
Barentz, Jacob 55 jaar Auschwitz
Barentz-Roos, Elisabeth 42 jaar Auschwitz
Barentz, Elias 18 jaar Midden Europa
Barentz, Max Jacques 13 jaar Auschwitz
Barentz, Janny Elisabeth 5 jaar Auschwitz
Baruch, Isaac Haim 72 jaar Theresienstadt
Baruch, Selly 43 jaar Sakrau
Barug-Eberst, Sara 70 jaar Auschwitz
Beber-Cohen, Alyda ?? jaar Vermist
Beek-Bramson, Henriette 60 jaar Auschwitz
Beek, Philip 27 jaar Buchenwald
Beek, Rebecca Elizabeth 26 jaar Auschwitz
Beek, Josephus Nicolaas 21 jaar Sobibor
Behrendt, Bernhard (Israel) 73 jaar Auschwitz
Behrendt-Kramatschinsky, Ernestine 66 jaar Auschwitz
van den Berg, Samuel 53 jaar Auschwitz
van den Berg-Pront, Dina 53 jaar Auschwitz
Bienes-Grünstein, Jettchen 60 jaar Sobibor
Bino, Elisabeth 67 jaar Auschwitz
Blik, Arnold 30 jaar Vucht
Boas, Salomon 83 jaar Auschwitz
de Boer, Reintje 68 jaar Auschwitz
Bos Janszen-Schrijver, Reina 67 jaar Sobibor
Brand, Robert 16 jaar Auschwitz
Brandon, Johanna 55 jaar Auschwitz
de Brave, Joseph 31 jaar Auschwitz
de Brave-Perels, Johanna Maria Theresia 28 jaar Auschwitz
de Brave, Salomon Charles 4 jaar Auschwitz
de Brave, Alfred 1 jaar Auschwitz
ten Brink, Levie 48 jaar Sobibor
ten Brink-Berkelo, Hendelena 41 jaar Sobibor
ten Brink, Betje 19 jaar Sobibor
ten Brink, Samuel 18 jaar Sobibor
ten Brink, Meta 14 jaar Sobibor
de Bruin, Rosetta 26 jaar Sobibor
van Buuren, Arnold 69 jaar Sobibor
van Buuren-Polak, Juliëtte 58 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

C: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Calff, Herman 55 jaar Sobibor
Calff-Stoppelman, Rika 60 jaar Sobibor
Calisch, Nannette 74 jaar Auschwitz
Campignon, Abraham Samuel 39 jaar Auschwitz
Cats-Speelman, Elisabeth 52 jaar Sobibor
Cats, Minny Hanny 23 jaar Sobibor
Cats-Mendes da Costa, Rachel Nanette 62 jaar Auschwitz
Cauveren, Alex 37 jaar Midden Europa
Cauveren-Marx, Hilde 31 jaar Auschwitz
Cauveren-van Witsen, Wilhelmina 48 jaar Auschwitz
Cauveren, Mozes 85 jaar Amsterdam
Chaim, Julius 50 jaar Auschwitz
Chaim-Tannenhaus, Esther 45 jaar Auschwitz
Chaim, Renate 14 jaar Auschwitz
Chaim, Elfride 12 jaar Auschwitz
Chaim, Brigithe 8 jaar Auschwitz
Chaim-Kahm, Johanna 47 jaar Auschwitz
Chapon, Barend 58 jaar Bloemendaal
Chapon-Zilverberg, Mietje 61 jaar Birkenau
Chapon, Jenny 33 jaar Auschwitz
Chapon, Hartog Salomon (Samuel) 25 jaar Auschwitz
Chapon, Bertha Anna 26 jaar Birkenau
Chits, Arnold 63 jaar Auschwitz
Chits-Simons, Elisabeth 62 jaar Auschwitz
Chits, Simeon Arnold 31 jaar Auschwitz
Citroen, Bernard 77 jaar Sobibor
Citroen-Bramson, Constance 76 jaar Auschwitz
Citroen, Elisabeth Klara 39 jaar Auschwitz
van Coeverden-Cauveren, Lea 56 jaar Auschwitz
van Coeverden, Richard Alfred 37 jaar Auschwitz
van Coevorden, Josua 44 jaar Kdo Gleiwitz
van Coevorden, Philippus 56 jaar Auschwitz
van Coevorden-van Wezel, Sientje 58 jaar Auschwitz
van Coevorden, Josephus Arthur 25 jaar Pölling
Cohen, Benjamin 52 jaar Auschwitz
Cohen-van Weezel, Roosje 56 jaar Bergen Belsen
Cohen, Elly 23 jaar Bergen Belsen
Cohen, Isidoor 63 jaar Sobibor
Cohen-Vos, Reinette 59 jaar Auschwitz
à Cohen, Matthijs 40 jaar Midden Europa
à Cohen-Reimer, Rosetta 44 jaar Auschwitz
à Cohen, Gretha 14 jaar Auschwitz
à Cohen, Paula 11 jaar Auschwitz
Cohen Rodrigues, Abraham 58 jaar Auschwitz
Cohen Rodrigues-Winnink, Flora 55 jaar Auschwitz
Cohn, Georg 62 jaar Auschwitz
Cohn-Fischer, Edith 48 jaar Auschwitz
Colmans, Isaäc 77 jaar Auschwitz
Colmans-Trompetter, Marianne 72 jaar Auschwitz
Content, Jonas 51 jaar Auschwitz
Content-Witteboon 42 jaar Auschwitz
Content, Charlotte 18 jaar Auschwitz
Copoloviciu, Sloim 64 jaar Buchenwald
Copoloviciu-van Gich, Sophia 46 jaar Bergen Belsen
Copolovciu, Maurits 22 jaar Extern Kdo Zeitz
Culp, Willem 35 jaar Auschwitz
Culp-Woudhuijsen, Betty 29 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

D: Naam Leeftijd Plaats Dossier
van Dam, Lion 59 jaar Auschwitz
van Dam, Jonas 59 jaar Sobibor
van Dam, Elizabeth 25 jaar onbekend
van Dam, Leo Godfried 40 jaar Auschwitz
van Dam, Sara Hendrika 48 jaar Sobibor
van Dam, Hendrika Clara 46 jaar Sobibor
Daniëls, Ludovicus Abraham 32 jaar Sobibor
Dasberg, Meyer 66 jaar Auschwitz
Dasberg-Swart, Geertruida 64 jaar Auschwitz
Dasberg, Jaques 26 jaar Auschwitz
Dasberg-van Coevorden, Naatje 77 jaar Sobibor
Dasberg, Joël 51 jaar Sobibor
Dasberg-Dasberg, Jette 50 jaar Sobibor
Dasberg, Henriette 26 jaar Sobibor
Dasberg, David 22 jaar Auschwitz
Davidson, Meijer 68 jaar Auschwitz
Davidson-de la Carança, Hanna 68 jaar Auschwitz
Dekker-Rueff, Celina 60 jaar Sobibor
Dilsheimer, Fritz 39 jaar Auschwitz
Dilsheimer-Kohlmann, Lore 27 jaar Auschwitz
Dingsdag, Gerrit 53 jaar Sobibor
Dingsdag-Vieijra, Hesselina 51 jaar Sobibor
Dingsdag, Barend Maurits 14 jaar Sobibor
Dingsdag, Mozes 63 jaar Sobibor
Dingsdag-Dondorp, Esther 65 jaar Auschwitz
Dingsdag, Salomon 49 jaar Midden Europa
Dingsdag-Vieyra, Sipora 43 jaar Sobibor
Dingsdag, Saul 59 jaar Auschwitz
Dingsdag-van Amerongen, Sophia 55 jaar Auschwitz
Dingsdag, Willem 55 jaar Sobibor
Dingsdag-Soester, Aaltje 71 jaar Sobibor
Dondorp, Eliazar 37 jaar Sobibor
Dondorp-van Coevorden, Regina Klara 38 jaar Sobibor
Dondorp, Sophia Jacoba 13 jaar Sobibor
Dondorp, Joël Jacob 12 jaar Sobibor
Drielsma, Eliazar 50 jaar Malapane
Drielsma-Driels, Frieda 54 jaar Auschwitz
Drilsma, Maria Hermine 48 jaar Auschwitz
Drilsma, Herbert Otto 36 jaar Bloemendaal
Druijf, Eliazer 54 jaar Vught

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

E: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Eliasar, Abraham 34 jaar Midden Europa
Elte, Emanuël Lodewijk 62 jaar Sobibor
Elte-Stork, Rebecca 57 jaar Sobibor
Elte, Herman 29 jaar Auschwitz
Elte, Johanna Sellie 28 jaar Sobibor
Elze, Mozes Bernard 64 jaar Auschwitz
Elze-van der Horst, Hendrika Saartje 63 jaar Auschwitz
van Emmen, Isidore Samuel 55 jaar Auschwitz
van Emmen-de Leeuw, Grietje 47 jaar Auschwitz
van Emmen, Jeanette 23 jaar Auschwitz
van Emmen, Louis Samuel 58 jaar Auschwitz
Ereira, Levie 40 jaar Sobibor
Ereira-Mok, Paulina 36 jaar Sobibor
Ereira, Margaretha Frederika 8 jaar Sobibor
Ereira, Frederika 4 jaar Sobibor
Ereira, Philip 54 jaar Auschwitz
Ereira-Engelschman, Sara 52 jaar Auschwitz
Ereira, Duifje 24 jaar Auschwitz
Ereira, Samuel 20 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

F: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Fischmann, Charles 53 jaar Auschwitz
Fischmann-Augurkiesman, Lea 44 jaar Sobibor
Frank, André 39 jaar onbekend
Frank, Emile 27 jaar Sobibor
Frank, Philip 32 jaar Bloemendaal
Frank-Dünner, Bertha 33 jaar Auschwitz
van Frank, Amman 21 jaar Midden Europa
Frankenhuis-Margadant, Nannette Suzanna 40 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

G: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Gaarkeuken-Peper, Duifje 67 jaar Auschwitz
Gaarkeuken, Michiel Simon ?? jaar Vermist
Gaarkeuken, Salomon 58 jaar Auschwitz
Gaarkeuken-Beem, Grietje 63 jaar Auschwitz
Gaarkeuken, Magiel 26 jaar Auschwitz
Gabay, Semaria 29 jaar Midden Europa
Gabay-Smeer, Dina 26 jaar Auschwitz
Gabay, Serica Bianca 0 jaar Westerbork
Gans, Jacob 63 jaar Auschwitz
Gans-Boekbinder, Sophia 47 jaar Auschwitz
Gans, Vogeltje 13 jaar Auschwitz
Gans, Jacob 25 jaar Bergen-Belsen
Gans-Chits, Celine 33 jaar Schipkau
Gans, Tom Sebastiaan 0 jaar Bergen-Belsen
Garf, Albert Julius 54 jaar Sobibor
Garf-Neter, Sara Estella Klara 56 jaar Sobibor
Garf, Helena Marianne 19 jaar Sobibor
Garf, Marius Leo 17 jaar Auschwitz
van Gelder, Abraham Albert 33 jaar Auschwitz
van Gelder-Dingsdag, Frederika 35 jaar Auschwitz
van Gelder, Elly 8 jaar Auschwitz
van Gelder, Joseph 7 jaar Auschwitz
van Gelder, Hendrika 48 jaar Sobibor
van Geldere-Frijda, Sara 64 jaar Sobibor
van Gelderen, Manuel 60 jaar Auschwitz
van Gelderen-Hilversum, Esther 47 jaar Auschwitz
van Gelderen, Clara 18 jaar Auschwitz
van Gelderen, Marie 17 jaar Auschwitz
van Gelderen, Jacob 16 jaar Midden Europa
van Gelderen, Rachel 14 jaar Auschwitz
van Gelderen, Lena 11 jaar Auschwitz
van Gelderen, Sophia 8 jaar Auschwitz
van Gelderen, Sonja 6 jaar Auschwitz
van Gelderen-Kalf, Henriëtte 74 jaar Sobibor
Goldsteen, Salomon 80 jaar Auschwitz
Goldsteen-de Vries, Betje 87 jaar Auschwitz
Goldsteen, Naatje 51 jaar Auschwitz
Goldsteen, Jacob 50 jaar Auschwitz
Goldstein, Margarethe 40 jaar Auschwitz
Gomperts, Marcus 58 jaar Sobibor
Gomperts-Weinberg, Evelina 51 jaar Sobibor
Goud, Elias 60 jaar Auschwitz
Goud-Staal, Bertha 65 jaar Auschwitz
Goud, Truitje Sara 35 jaar Sobibor
Goud, David 27 jaar Midden Europa
Groen, Louis 63 jaar Auschwitz
Groen-Levij, Elisabeth 67 jaar Auschwitz
Grünfeld-Isaak, Theresia 69 jaar Sobibor
Gurau, Klaus 17 jaar Auschwitz
Guttmann, Alfred (Israël) 12 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

H: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Hagenaar, David 40 jaar Sobibor
Hagenaar-Beetz, Rachel 38 jaar Sobibor
Hagenaar, Meijer 6 jaar Sobibor
Hagenaar, Marcus 42 jaar Monowitz
Hagenaar-Wurms, Sientje 41 jaar Auschwitz
Hagenaar, Louisa 18 jaar Monowitz
Hagenaar, Philip 17 jaar Auschwitz
Hagenaar, Betty 4 jaar Monowitz
Hakker-Ourhaan, Rosette 61 jaar Auschwitz
Hamburger, David 50 jaar Sobibor
Hamburger-Wolder, Schoontje 49 jaar Sobibor
Hamburger, Regina Marianne 18 jaar Sobibor
Hanf-Löwenstein, Rebecca 80 jaar Auschwitz
Hansen-Winnink, Marianne 62 jaar Sobibor
Happé-van Dam, Carolien Isabel 34 jaar Sobibor
Hartog-Bril, Sientje 64 jaar Auschwitz
Hartog-Messias, Rebecca 58 jaar Auschwitz
den Hartog, Sara Elisabeth 54 jaar Auschwitz
Heerma van Voss, Ettij 11 jaar Sobibor
Hekster, Asser 76 jaar Auschwitz
Hekster-Waterman, Aline 54 jaar Auschwitz
Hekster, Barend 23 jaar Midden Europa
Hekster, Philip 20 jaar Midden Europa
Hekster, Mina 17 jaar Auschwitz
Hekster, Rebecca 14 jaar Auschwitz
Hemelraad, Alfred Louis 16 jaar Sobibor
Hes, Benjamin 87 jaar Auschwitz
Hes-van Huiden, Frederica 74 jaar Auschwitz
Hes, Michiel 55 jaar Auschwitz
Heymann-Berg, Ernestine (Sara) 73 jaar Auschwitz
Hilversum, Betsy 24 jaar Sobibor
Hilversum, Ester Heintje Elisabeth 0 jaar Sobibor
Hirschfeldt-Cohn, Selma 70 jaar Auschwitz
Hochheimer, Elise Sara (Elli) 30 jaar Auschwitz
van der Hoeden, Salomon 56 jaar Auschwitz
van der Hoeden-Poppert, Johanna 57 jaar Auschwitz
van der Hoeden, Alice 30 jaar Auschwitz
van der Hoeden, Ilse 27 jaar Auschwitz
van der Hoeden, Erwin 23 jaar Mauthausen
van der Hoeden, Mozes 36 jaar Sobibor
van der Hoeden-Coltof, Rebekka 31 jaar Sobibor
van der Hoeden, Jochebed 0 jaar Sobibor
van der Hoeden-Fortuijn, Jansje 67 jaar Sobibor
Hoek, Jacques 63 jaar Sobibor
Hoek-Prins, Roosje 61 jaar Sobibor
Hoek, Henri 34 jaar Sobibor
Hoek, Theodoor Andries 17 jaar Sobibor
Hoffmann-Heller, Lucie 58 jaar Auschwitz
de Hoop, David 30 jaar Auschwitz
van der Horst, Alexander 62 jaar Auschwitz
van der Horst-Leezer, Bina 73 jaar Auschwitz
van der Horst, Sara 38 jaar Auschwitz
Hijmans-Hangjas, Natje 91 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

I: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Italiaander, Barend 31 jaar Sobibor
Italiaander-Peper, Schoontje 36 jaar Sobibor
Italiaander, Rudolf Abraham 4 jaar Sobibor
Italiaander, Nora 2 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

J: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Jacobs, Gabriël 44 jaar Sobibor
Jacobs-Marcus, Alice Elkan Riwka 46 jaar Sobibor
Jacobs, Herman Max 8 jaar Sobibor
Jacobson, Abraham 43 jaar Auschwitz
Jacobson-Bierman, Rozalina 44 jaar Auschwitz
Jacobson, Sophie 19 jaar Auschwitz
Jacoby-Windmüller, Cäcilia 66 jaar Sobibor
Joël, Benjamin 48 jaar Auschwitz
Joël-Olman, Aaltje 41 jaar Sobibor
Joël, Wilhelmina Sophia 14 jaar Sobibor
Joël, Meyer 12 jaar Sobibor
de Jong-Vieijra, Brendella 49 jaar Auschwitz
de Jong, Anna Elisabeth 14 jaar Auschwitz
de Jong, Jacob 33 jaar
Sakrau
de Jong, Simon 57 jaar
Auschwitz
de Jong-Cohen de Solla, Rachel 51 jaar
Auschwitz
de Jong, Schoontje 27 jaar
Auschwitz
de Jong, Hartog Simon 24 jaar
Auschwitz
de Jong, Jacob 21 jaar
Midden Europa
de Jong, Elie 15 jaar
Midden Europa
de Jong, Corrie 12 jaar
Auschwitz
Judels, Abraham 67 jaar
Sobibor
Judels-Vos, Rosalie 63 jaar
Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

K: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Kan-Liebenfeld, Meta 68 jaar Sobibor
Katzenstein, Hans Alexander 20 jaar Extern Kdo Halberstadt
Keizer, Jacob 42 jaar Monowitz
Kessler, Josef Izak 54 jaar Midden Europa
Kessler-Schneider, Anna 50 jaar Auschwitz
Kessler, Hella Klara 21 jaar Auschwitz
Ketellapper, Hartog 50 jaar Sobibor
Ketellapper, Betsy 19 jaar Sobibor
Ketellapper, Rachel 16 jaar Sobibor
Ketellapper, Samuel 13 jaar Sobibor
Ketellapper, Roosje 11 jaar Sobibor
Ketellapper, Meijer 56 jaar Sobibor
Ketellapper-de Vries, Grietje 60 jaar Sobibor
Kets de Vries, Maurits 20 jaar Sobibor
Kets de Vries, Anna Henriëtte 19 jaar Sobibor
Koe, David 43 jaar Sobibor
Koe-Oppenheimer, Seraphine 43 jaar Sobibor
Koe, Rosa 10 jaar Sobibor
Koe, Louis 7 jaar Sobibor
Koe, Barend David 5 jaar Sobibor
Koopman, Jaantje 38 jaar Auschwitz
Korn, Isaak 35 jaar Sobibor
Korn-Rosenzweig, Minna Hedwig 26 jaar Sobibor
Korn, Elias 2 jaar Sobibor
Kortoef, Philip 48 jaar Auschwitz
Kortoef- Risman, Sonna 46 jaar Auschwitz
Kortoef, Joseph Boris 14 jaar Auschwitz
Koster, Eliazar 48 jaar Bergen-Belsen
Koster-Velleman, Judith 48 jaar Kdo Beendorf
Kroese, Hartog 41 jaar Sobibor
Kroese-de Vries, Naatje 40 jaar Sobibor
Kwiat, Sala Erwin 12 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

L: Naam Leeftijd Plaats Dossier
de Leeuw, Hartog 54 jaar Auschwitz
van Leeuwen, Mozes 40 jaar Gross-Rosen
van Leeuwen-de Jong, Maria 40 jaar Sobibor
van Leeuwen, Veronica 14 jaar Auschwitz
Leger, Liepman 55 jaar Auschwitz
Legerman, Isaac 41 jaar Mauthausen
Legerman-Dasberg, Reina 38 jaar Sobibor
Legerman, Gracia Naatje 11 jaar Sobibor
Lenderink-de Vries, Engelina 57 jaar Auschwitz
Lessing, Isaäc 64 jaar Sobibor
Lessing, Esther 61 jaar Auschwitz
Leuw, Maurits 35 jaar Auschwitz
Leuw-Davidson, Mirjam 29 jaar Auschwitz
de Levie, Karl 31 jaar Sobibor
de Levie-Wolf, Johanna 30 jaar Sobibor
de Levie, Rolf 5 jaar Sobibor
de Levie, Regina 23 jaar Auschwitz
Levisson, Eliazar 27 jaar Polen-Gemeente niet bekend
Levisson-Polak, Roosje 26 jaar Auschwitz
de Lieme, Abraham 63 jaar Sobibor
de Lieme-Hirsch, Frederica 69 jaar Sobibor
Lier van, Henri 63 jaar Auschwitz
Lindenbaum, Ruchla Laja 40 jaar Auschwitz
Lipsicas-Augurkiesman, Johanne 40 jaar Auschwitz
Lipsicas, Alexander 11 jaar Auschwitz
Lijdesdorff, Meyer 52 jaar Auschwitz
Lijdesdorff–Lopes Dias, Lena 52 jaar Auschwitz
Lijdesdorff, Emanuel 18 jaar Auschwitz
van der Lijn, Hyman Leonardus 60 jaar Auschwitz
van der Lijn-Achttienribben, Rachel 56 jaar Auschwitz
van der Lijn, Gonda 35 jaar Auschwitz
van der Lijn, Abraham 22 jaar Midden Europa

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

M: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Mahlman-Calisch, Rachel 86 jaar Auschwitz
Mainzer, Jakob 68 jaar Auschwitz
Mainzer-Morgenthau, Bertha 60 jaar Auschwitz
Mandaat, Victor Alexander ? jaar Ohrdruf – Thüringen
Manheim, Abraham 27 jaar Auschwitz
Marcus, Doris Debora (Sara) 44 jaar Auschwitz
Margadant, Peter Diederich 71 jaar Auschwitz
Margadant-Calisch, Suzanna 76 jaar Auschwitz
Matteman, Matje 74 jaar Auschwitz
Matteman, Sophia 40 jaar Auschwitz
Meijer, Liepman Gerardus 42 jaar Auschwitz
Meliono, Marcus 32 jaar Sobibor
Meliono-Cauveren, Margaretha Frederika 29 jaar Sobibor
Mendes, David 59 jaar Sobibor
Mendes-de Jong, Reintje 56 jaar Sobibor
Mendes, Abraham 36 jaar Auschwitz
Metz, Tobias Philip 69 jaar Auschwitz
Metz-Zeckendorf, Sara 59 jaar Auschwitz
Mezei, Alexandru 24 jaar Auschwitz
Moffie, Henriëtta 39 jaar Bergen-Belsen
Mok, Abraham 61 jaar Auschwitz
Mok-Denneboom, Fredrika 64 jaar Auschwitz
Mok, Salomon 58 jaar Auschwitz
Mok-Mok, Saartje Esther 59 jaar Auschwitz
Mok, Abraham 55 jaar Auschwitz
Mok-Polak, Rebecca 72 jaar Sobibor
Mok, Meijer Samuel 47 jaar Auschwitz
Mok-Nopol, Rebecca 49 jaar Auschwitz
Mok, Samuel 63 jaar Sobibor
Mok, Noach Simon 27 jaar Sobibor
Mok, Gezina 25 jaar Auschwitz
Mok-Turksma, Betsie 19 jaar Sobibor
Mok, Philip 55 jaar Auschwitz
Mok-van Amerongen, Evelina 56 jaar Auschwitz
Mok, Hijman Philip 26 jaar Midden Europa
Mok, Marie 23 jaar Auschwitz
Mok, Sophia 54 jaar Auschwitz
Mok-Benninga, Jantje 69 jaar Sobibor
Monnickendam, Rachel 63 jaar Auschwitz
Moser-Liebenfeld, Else 69 jaar Sobibor
Muller, Abraham 37 jaar Midden Europa
Muller-Dwinger, Kaatje 35 jaar Auschwitz
Muller, Esther Keetje 4 jaar Auschwitz
Muntendam-van Coevorden, Doriena Frederika 73 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

N: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Noach, Isidoor 35 jaar Gräditz
Noach-Gobas, Edith 33 jaar Auschwitz
Noach, Erna 7 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

O: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Ockersen-Polak, Grietje 57 jaar Sobibor
Olman, Israël 30 jaar Midden Europa
Olman, Maurits 61 jaar Auschwitz
Olman-Mok, Roosje 57 jaar Auschwitz
Olman, Cato 32 jaar Sobibor
Ourhaan, Juda 43 jaar Auschwitz
Ourhaan-van der Sluis, Schoontje 40 jaar Auschwitz
Ourhaan, Leman 16 jaar Auschwitz
Ourhaan, Max 10 jaar Auschwitz
Overste, David 68 jaar Sobibor
Overste-Bromet, Bloeme 60 jaar Sobibor
Overste, Jacob 73 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

P: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Paardebek, Hartog 51 jaar Neuengamme
Papegaaij, Izak 43 jaar Auschwitz
Papegaaij-Spanjer, Saartje 43 jaar Sobibor
Papegaaij, Jacob 21 jaar Auschwitz
Papegaaij, Meijer 19 jaar Auschwitz
Papegaaij, Flora 17 jaar Auschwitz
Papegaaij, Mina 12 jaar Sobibor
Paur, Jozua 35 jaar Sobibor
Paur-Hillesum, Anna 35 jaar Sobibor
Pereira, Selly 41 jaar Auschwitz
Pezon, Louis 36 jaar Sobibor
Pezon-Gobes, Julie 26 jaar Sobibor
Pezon, Moses Isaak 60 jaar Auschwitz
Pezon-Cohen, Helena 66 jaar Auschwitz
Pimental, Abraham 29 jaar Mauthausen
Polak-van Oss, Anna Beolina 65 jaar Auschwitz
Polak, Bernard 63 jaar Auschwitz
Polak-Bierschenk, Martha 63 jaar Auschwitz
Polak-van Aalten, Brandina 83 jaar Sobibor
Polak, Max 20 jaar Auschwitz
Polak, Gerrit 45 jaar Sobibor
Polak-Stuiver, Elisabeth 46 jaar Sobibor
Polak, Jacob 50 jaar Auschwitz
Polak, Mattha Amalie 50 jaar Auschwitz
Polak, Rudolf 51 jaar Sobibor
Polak, Simon 54 jaar Midden Europa
Polak-Bos, Rebecca 51 jaar Auschwitz
Pool, Jacob 39 jaar Sobibor
Pool-Bos Janszen, Emielie 34 jaar Sobibor
Pool, Joseph 72 jaar Auschwitz
Pool-Metz, Cornelia 65 jaar Auschwitz
van Praag, Joost Bernard 33 jaar Midden Europa
van Praag-Hagens, Annelies 24 jaar Auschwitz
Prins, Izaak Levie 73 jaar Auschwitz
Prins-Prins, Rosallie 74 jaar Auschwitz
Prins, Alida 41 jaar Auschwitz
Prins, Louis 36 jaar Sobibor
Prins-Dasberg, Elisabeth 34 jaar Sobibor
Prins, Esther 8 jaar Sobibor
Pront, Heintje 47 jaar Auschwitz
Pruijkemaker, Joachim 31 jaar Sobibor
Pruijkemaker-Wolff, Elisabeth 30 jaar Sobibor
Pruijkemaker, Henriette Rozetta Dora 5 jaar Sobibor
Pruijkemaker, Robert 2 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

R: Naam Leeftijd Plaats Dossier
de Raaij, Zadok 50 jaar Birkenau
de Raaij-Cohen, Berendina Helena 49 jaar Auschwitz
de Raaij, Emanuel Jacques 24 jaar Monowitz
Rabbie, Mozes 27 jaar Polen
Reens, Mozes 47 jaar Sobibor
Reens-Barber, Henriette 41 jaar Sobibor
Reens, Sally Jacques 20 jaar Auschwitz
Reens, Mary Sophie 17 jaar Sobibor
Regensburg, Philippus Abraham Alexander 56 jaar Sobibor
Regensburg-Mok, Sara Eva 47 jaar Auschwitz
Rettich, Rudolf 36 jaar Sobibor
van Rhijn, Meijer 68 jaar Auschwitz
van Rhijn-van der Zijl, Carolina 56 jaar Sobibor
van Rhijn, Philip David 19 jaar Sobibor
Ricardo, Emanuel 48 jaar Monowitz
van Rijk-van Lee, Maria 35 jaar Auschwitz
Rippe, Elizabeth 51 jaar Auschwitz
Risman, Jacob Joel 41 jaar Midden Europa
Risman-Dondorp, Margaretha 39 jaar Auschwitz
Risman, Bina 12 jaar Auschwitz
Rodrigues Pereira-Frank, Sara 68 jaar Sobibor
Romijn, Victor 56 jaar Auschwitz
Roozendaal, Marie 56 jaar Auschwitz
Rosenberg, Eli 54 jaar Auschwitz
Rosenberg-Valk, Roosje 56 jaar Auschwitz
Rosenberg, Adolf 24 jaar Sobibor
Rosenberg, Emilie Helena 19 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

S: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Salomons, Herman Louis 41 jaar Sobibor
Salomonson, Isaac Lion 81 jaar Auschwitz
Salomonson, Alfred Sallie 48 jaar Den Haag
Salomonson-Gestetner, Jeanie Muriel 39 jaar Auschwitz
Salomonson, Martha Sophie 9 jaar Auschwitz
Salomonson, Philip 1 jaar Auschwitz
Samson, Flora Marianna 68 jaar Sobibor
Sanders, David 41 jaar Auschwitz
Sanders-Keizer, Clara Sophia 41 jaar Auschwitz
Sanders, Eline 10 jaar Auschwitz
Sanders, Marie Lena 8 jaar Auschwitz
Sanders, Elbert Daan 4 jaar Auschwitz
Sarlie, Salomon 54 jaar Sobibor
Schaap, Jonas 53 jaar Sobibor
Schaap-Zwaaf, Betje 50 jaar Auschwitz
Schaap, Abraham 24 jaar Sobibor
Scheiner, Paul 45 jaar Sobibor
Scheiner-Broder, Hella 47 jaar Sobibor
Scheiner, Esther 18 jaar Sobibor
Scheiner, Recha 16 jaar Sobibor
Scheiner, Josef 14 jaar Sobibor
Scheiner, Ruth 8 jaar Sobibor
Schijveschuurder, Abraham 45 jaar Auschwitz
Schijveschuurder-Kahn, Elisa 36 jaar Auschwitz
Schnitseler, Jacob ? jaar Vermist
Schrijver, Hèléne 34 jaar Bergen-Belsen
Schwarzkachel, Toni Taube 50 jaar Auschwitz
Seelenfreund, Yvonne 6 jaar Sobibor
Sigmund, Netta (Sara) 72 jaar Sobibor
Simons, Barend 58 jaar Sobibor
Simons-de Vries, Betje 55 jaar Sobibor
Simons, Levie 30 jaar Sakrau
Simons, Simon 28 jaar Sakrau
Simons, Barend Elizar 63 jaar Auschwitz
Simons-Koe, Sara 56 jaar Auschwitz
Simons, Eliazar Barend 23 jaar Sobibor
Simons, Louis Barend 18 jaar Birkenau
Simons, Salomon 59 jaar Auschwitz
Simons-Hochheimer, Julchen 61 jaar Sobibor
Simons, Elias 18 jaar Auschwitz
Simons, Salomon 46 jaar Sobibor
Simons-Woudstra, Johanna Annelise 33 jaar Sobibor
Sjouwerman, Tobias 56 jaar Sobibor
Sjouwerman-Polak, Geertruida 51 jaar Sobibor
Sjouwerman, Alexander 29 jaar Sobibor
Slager-Roet, Hendrika 54 jaar Auschwitz
Smit, Aäron 57 jaar Auschwitz
Smit-Vorsänger, Julie 55 jaar Sobibor
Snijders, Jakob 54 jaar Auschwitz
Snijders-Zwart, Helena 49 jaar Auschwitz
Snijders, Leonard Arnold Jacques 16 jaar Sakrau
Snoek, Liepman 65 jaar Auschwitz
Son, Rebecca 81 jaar Auschwitz
Spanjaard-van der Wijk, Rosa Emma Betty 67 jaar Sobibor
Spetter, Maurits 48 jaar Sakrau
Spetter-Dessaur, Suzanna 48 jaar Auschwitz
Spetter, Jacob 19 jaar Sobibor
Spier, Regina 78 jaar Sobibor
Steinberg-Goldstein, Martha (Sara) 64 jaar Auschwitz
Steinweg, Alma 49 jaar Sobibor
Stern, Adolph 64 jaar Sobibor
Stern-Steinweg, Bertha 54 jaar Sobibor
Stern, Heinz Siegfried 21 jaar Auschwitz
Stern, Otto 19 jaar Auschwitz
Stern, Lore 16 jaar Sobibor
Strauss, Herman 45 jaar Auschwitz
Strauss-Witteboom, Esther 45 jaar Auschwitz
Straus, Johanna 18 jaar Auschwitz
Swaap, Willem 56 jaar Sakrau
Swaap, Hijman 61 jaar Auschwitz
Swaap-de Vries, Rachel 57 jaar Auschwitz
Swart, Eliazer 53 jaar Auschwitz
Swart-Dasberg, Eva 58 jaar Auschwitz
Swart, Antje 58 jaar Auschwitz
Swart, Isaak Eliazer 69 jaar Auschwitz
Swart-Delmonte, Rosette 64 jaar Auschwitz
Swart, Heijman Isaak 36 jaar Auschwitz
Swart, Flora 36 jaar Birkenau
Swart, Naatje 62 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

T: Naam Leeftijd Plaats Dossier
van Thijn-van der Horst, Rachel 64 jaar Sobibor
van Thijn-Katzenstein, Regine 71 jaar Auschwitz
van Thijn, Sientje 36 jaar Sobibor
van Thijn, Betje 34 jaar Sobibor
van Tijn, Arie Abraham 57 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

V: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Veen-Rippe, Alida 67 jaar Sobibor
Velleman, Jonas 17 jaar Vught
Velleman-van Emmen, Sonja 21 jaar Auschwitz
Verboom-Franken, Siene Irena 27 jaar Auschwitz
Vermeulen-Bonefang, Emma 67 jaar Sobibor
Vis, Samuel 68 jaar Leusden – Kamp Amersfoort
Vis-de Jong, Debora 56 jaar Auschwitz
Viskoop, Abraham 67 jaar Auschwitz
Vleeschhouwer, Mozes 63 jaar Sobibor
Vleeschhouwer-Leeuwin, Elisabeth 63 jaar Sobibor
Vleeschhouwer, Willem 56 jaar Gemeente niet bekend
Vleeschhouwer-Kaufmann, Martha 53 jaar Sobibor
Vlessing, Philip Samuel 37 jaar Sakrau, Midden Europa
Vlessing-Viskoper, Rachel 36 jaar Auschwitz
Vos, Sam 25 jaar Sobibor
de Vries, Abraham Benjamin 60 jaar Auschwitz
de Vries-de Koe, Meintje 54 jaar Auschwitz
de Vries, Abraham Jacob 64 jaar Sakrau
de Vries-Drukker, Isaakje Johanna Esther 56 jaar Sakrau
de Vries, Benjamin 59 jaar Auschwitz
de Vries-van Kloeten, Sara 53 jaar Auschwitz
de Vries, Eliasar 58 jaar Auschwitz
de Vries, Elisabeth 25 jaar Auschwitz
de Vries, Benjamin 24 jaar Sakrau
de Vries, Dora 20 jaar Auschwitz
de Vries, Henri 48 jaar Auschwitz
de Vries, Henriëtte 56 jaar Birkenau
de Vries, Isaäk Barend 50 jaar Sobibor
de Vries-van Amerongen, Sara 52 jaar Sobibor
de Vries, Mirjam 20 jaar Sobibor
de Vries, Bernard 12 jaar Sobibor
de Vries, Jacob 58 jaar Auschwitz
de Vries-Schellevis, Matje 59 jaar Auschwitz
de Vries, Jacob 40 jaar Extern kommando Königshütte
de Vries-Stern, Rosalie 30 jaar Birkenau
de Vries, Juda Heijman 42 jaar Sobibor
de Vries, Lazarus 47 jaar Sobibor
de Vries-Berger, Freida 50 jaar Sobibor
de Vries, Philippus 19 jaar Sobibor
de Vries, Regina Marie 17 jaar Sobibor
de Vries-Hijman, Lea 36 jaar Auschwitz
de Vries, Robert Julius 2 jaar Auschwitz
de Vries, Michel 51 jaar Auschwitz
de Vries-Italiaander, Betje 49 jaar Auschwitz
de Vries, Benjamin 21 jaar Auschwitz
de Vries-Poppelsdorf, Naatje 77 jaar Sobibor
de Vries, Naftalie Hartog 42 jaar Spoorweg baanvak Uelzen-Lüneburg
de Vries, Peres 55 jaar Auschwitz
de Vries-Posner, Hanna 57 jaar Auschwitz
de Vries, Philippus Lazarus 80 jaar Sobibor
de Vries, Elisabetha 42 jaar Sobibor
de Vries, Salomon 52 jaar Auschwitz
de Vries, Salomon 73 jaar Auschwitz
de Vries-van Amerongen, Reintje 75 jaar Sobibor
de Vries, Siegfried Leonard 31 jaar Sobibor
de Vries-van Praag, Charlotte 32 jaar Sobibor
de Vries, Joseph Philip 8 jaar Auschwitz
de Vries, Simon Philip 73 jaar Bergen-Belsen
de Vries-de Jong, Judith 73 jaar Bergen-Belsen
de Vries, Susanna 45 jaar Auschwitz
Vrieslander, Levie Heijman 53 jaar Auschwitz
Vrieslander-van Gelder, Henriëtte 54 jaar Auschwitz

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

W: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Waart-Eljon de, Margaretha 47 jaar Auschwitz
Wall-Matthias, Johanna 79 jaar Auschwitz
Wallach, Abraham 86 jaar Amsterdam
Wallach-Gobets, Grietje 75 jaar Polen
Wallach, Isidor 60 jaar Auschwitz
Wallach-Herz, Charlotte 51 jaar Auschwitz
Wallach-Philips, Hedwig (Sara) 65 jaar Auschwitz
Walvisch, Jacob 43 jaar Sobibor
Walvisch-Blik, Anna 40 jaar Sobibor
Walvisch, Barend 14 jaar Sobibor
Wegloop, Salomon 39 jaar Sobibor
Wegloop-Moffie, Heintje 36 jaar Sobibor
Wegloop, Klara 16 jaar Sobibor
Wegloop, Abraham 14 jaar Sobibor
Wegloop, Hijman 8 jaar Sobibor
Weiler, Sientje Levi 50 jaar Auschwitz
Weill, Maurits 71 jaar Auschwitz
Weill-de Vries, Helena 67 jaar Auschwitz
Weinberg, Simon 57 jaar Sobibor
Weinberg-Grünberg, Emma 60 jaar Sobibor
Weinberg, Leo 27 jaar Auschwitz
Weinberg, Iwan 25 jaar Auschwitz
Weinreb, Chiel 48 jaar Auschwitz
Weinreb-Gewürtz, Rachel 46 jaar Auschwitz
Weinreb, Ernst 19 jaar Flossenburg
Weijl, Sophia Charlotte 27 jaar Birkenau
Witteboon, Salomon Hijman 67 jaar Sobibor
Witteboon-de Vries, Henriëtte 67 jaar Auschwitz
Workum-Koe, Angéle 68 jaar Auschwitz
Workum, Jacob Hartog 43 jaar Polen
Worms, Isaäc 55 jaar Sobibor
Worms-Levie, Sara 57 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

Z: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Zanten van, Benjamin 66 jaar Auschwitz
Zanten-de Vries van, Aaltje 57 jaar Auschwitz
Zanten van, Victor 16 jaar Sobibor
Zegerius, Michiel 56 jaar Auschwitz
Zegerius-Hagenaar, Roosje 62 jaar Auschwitz
Zegerius, Gerrit 26 jaar Midden Europa
Ziekenoppasser, Mozes 61 jaar Sobibor
Ziekenoppasser-Kloet, Sophia 58 jaar Sobibor
Zilversmit, Nathanni Mozes 56 jaar Auschwitz
Zilversmit-Hes, Minna 52 jaar Auschwitz
Zilversmit, Friederika 20 jaar Auschwitz
Zurel, Joachim 41 jaar Sakrau
Zurel-de Vries, Catharina 41 jaar Auschwitz
Zurel, Benedictus 17 jaar Sakrau
Zurel, Eliazar 14 jaar Auschwitz
Zurel, Abraham 13 jaar Auschwitz
Zurel, Joseph 4 jaar Auschwitz
Zwaaf-Roodveldt, Sientje 83 jaar Sobibor
Zwalf, Lea 72 jaar Sobibor

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zelfmoord

Lijst van joden uit Haarlem die zelfmoord pleegden

A: Naam Leeftijd Plaats Dossier
Barend, David 41 jaar Haarlem
Dondorp, George 31 jaar Haarlem
Dondorp- Dinsdag, Elisabeth 32 jaar Haarlem
Dondorp, Peres 64 jaar Haarlem
Dondorp, Margaretha 33 jaar Haarlem
Kornet, Jozefina 34 jaar Haarlem
Maijer, Walter 30 jaar Haarlem
Maijer-Cohen, Anneliese 27 jaar Haarlem
Maijer, Marianne Yvonne 3 jaar Haarlem
Mok, Jacob 49 jaar Haarlem
Mok, Rebecca 55 jaar Haarlem
Mok, Rosa 54 jaar Haarlem
Stodel, Andries 68 jaar Haarlem
Stodel, David Barend 41 jaar Haarlem

Lijst van joden uit Haarlem die aan een natuurlijke dood stierven

A: Naam
Leeftijd Plaats Dossier
Barend-Mendels, Rosetta 57 jaar Gemeente niet bekend
Cauveren-de Haas, Lena 71 jaar Haarlem
Drilsma-Hartog, Josephine 72 jaar Sterfplaats onbekend
Franco-Themans, Henriëtte Mathilde 66 jaar Haarlem
Frijda, Benjamin 55 jaar Haarlem
Gaarkeuken, Simon 71 jaar Haarlem
de Jong, David 78 jaar Haarlem
de Jong-Cohen, Sara 76 jaar Haarlem
Kan, Ruben 62 jaar Haarlem
Mok, Louis 61 jaar Haarlem
Mok, Machiel 67 jaar Medemblik
Mok-Mok, Mietje 75 jaar Haarlem
Mok-Muller, Antje 75 jaar Haarlem
Moppes van, Maurits 53 jaar Haarlem
Müller-Goldstein, Fanny 75 jaar Haarlem
Oppenheimer, Isak Isidor 76 jaar Haarlem
Paardebek-Peper, Maria 57 jaar Haarlem
Sohlberg, Isaac Leo 47 jaar Haarlem
Spier, Nathan 77 jaar Den Haag
Thijn van, Salomon 63 jaar Haarlem
Valk, Abraham 85 jaar Haarlem
Viskoop-de Boer, Rosette 70 jaar Bloemendaal
de Vries, Barend Izaak 63 jaar Haarlem
de Vries-Kroese, Jetje 68 jaar Haarlem
de Vries, Julius 74 jaar Haarlem
de Vries, Meijer 80 jaar Haarlem
de Vries, Mozes 82 jaar Haarlem
Worms, David 57 jaar Haarlem

We danken hen die ons geholpen hebben bij het samenstellen van deze lijst.