4 Mei herdenking Haarlem

Dodenherdenking vindt jaarlijks plaats op 4 mei, met onder andere twee minuten stilte om 20.00 uur. Nationaal is dit op de Dam in Amsterdam. In de oorspronkelijke opzet ging het uitsluitend om de Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, maar sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle Nederlandse oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat, zo ook tijdens de 4 mei herdenking in Haarlem.

Op 4 mei zijn er in Haarlem bij vier verschillende monumenten herdenkingsplechtigheden:

Na 2 jaar afwezigheid zal dit jaar de centrale herdenking weer beginnen in de St. Bavokerk op de Grote Markt. Vandaar vertrekt de stille tocht richting het standbeeld ‘Man voor het Vuurpeloton’ aan de Dreef. De tocht zal vanaf dit jaar ook langs het Joods monument gaan, waar vorig jaar nog een sobere herdenking plaatsvond. Dit was voor ons al jaren een wens die verschillende keren geuit was. Daarom zijn we dan ook zeer verheugd dat dit jaar een gang langs het Joods Monument Haarlem in de stillen tocht is opgenomen

De 4 mei herdenkingen in Haarlem worden georganiseerd door een vrijwilligers comité.

Programma

St. Bavo Kerk
18.00 uur    Opening deuren van de St. Bavo kerk
18.15 uur     Orgelspel door organist Anton Pauw
18.30 uur    Muziek door cellist Mátyás Virág*
18.35 uur    Voorzitter aan het woord
18.40 uur    Lied uit de concentratiekampen gezongen door Barry Mehler*
18.45 uur    Verhaal Rachel Schepers, de kleindochter van een Amerikaanse soldaat
18.50 uur    Muziek door cellist Mátyás Virág
18.55 uur    Het ‘Wilhelmus’
19.00 uur    Opstellen fakkeldrager
19.05 uur    Opstellen van stille tocht aan zijde Riviervismarkt
19.10 uur    Vertrek stille tocht via Joods monument richting monument op de Dreef ‘Man voor het Vuurpeloton’

*De muziek wordt verzorgd door leden van Jewish Amsterdam Chamber Ensemble.

Route stille tocht 4 mei 2022

Monument op de Dreef ‘Man voor het Vuurpeloton’

19.00 uur    Intreden Erewacht
19.40 uur    Aankomst stille tocht bij monument aan de Dreef
19.45 uur    Wisseling Erewacht met Koraalmuziek door Harmonie “Spaarnebazuin”
19.50 uur     Voordracht door burgemeester J. Wienen
19.58 uur     “Taptoe”
20.00 uur    Twee minuten stilte
20.02 uur     Het “Wilhelmus”
20.05 uur     Voordracht gedicht – Dreefschool
20.08 uur     Kransleggingen:

  1. Dreefschool 
  2. Gemeente Haarlem
  3. Joodse Gemeenschap
  4. 4 Mei Comité Haarlem
  5. Haarlems Comité Nationale Feesten
  6. COC Kennemerland, GAY Haarlem & bureau Discriminatie zaken Kennemerland
  7. Stichting Bevrijdingspop Haarlem

20.25 uur     Start defilé (alle aanwezigen kunnen langs het monument lopen.)