Top menu

Joods gedenkteken

door Sjaak Vrugt

Reden dat Actiepartij pleit voor het joods gedenkteken is, dat we het in de eerste plaats al onwaarschijnlijk verbazend vinden dat die er niet al minstens 50 jaar staat.
Het is onbegrijpelijk hoe het kan dat waar de jodenvervolging en deportaties zo’n wezenlijk en ingrijpend aspect zijn geweest van de tweede wereldoorlog, nooit een herinneringsmonument in Haarlem is opgericht. Wie weet dat er 715 joden uit Haarlem op transport zijn gezet naar de concentratiekampen..?

Juist om te beseffen, dat er een samenleving kan bestaan, waarin walgelijke sentimenten, die eenmaal aangewakkerd en gecultiveerd, het mogelijk maken dat daadwerkelijk een fascistisch regime de kans krijgt te ontstaan en te groeien, met dit soort stelselmatige vervolging van een specifieke, tot zondebok gebombardeerde bevolkingsgroep, tot gevolg.
Juist om dát te overdenken, daarover na te denken, dat trachten te beseffen en je pogen te realiseren dat daardoor zovelen zijn vernederd, vertrapt en vergast en te beseffen dat dat nog maar zo kort geleden werkelijkheid was. Om vanuit dát besef – wetende ook, dat het elders ook nu gebeurt – alert te kunnen zijn en blijven, omdat het opnieuw kan gebeuren.
Omdat ook hier en ook nu, groepen mensen tot zondebok worden gebombardeerd.
Toen waren het de joden, communisten, zigeuners, homo’s, anarchisten, gehandicapten.
Nu zijn het soms weer andere groepen, soms dezelfde, die gestigmatiseerd worden of waarover bepaalde sentimenten gecultiveerd worden.
Wanneer dat groeit, wanneer generaliserend over groepen uit de samenleving wordt gesproken en wordt gedacht, waarmee mensen niet langer individueel als mens worden gezien, maar als elementen van een groep, die als bedreigend, gevaarlijk en ongewenst wordt gezien, is de stap nog maar heel klein, naar wat er daadwerkelijk, ook hier in Haarlem, nog maar zo kort geleden, met 715 mensen is gebeurd. Kón gebeuren, omdat het zo ver kán komen, met de ‘beschaving’ van een land, van een regime, van een samenleving, van mensen zoals jij en ik.

Omdat we mensen zijn.

Ook daarom, dit gedenkteken.
Omdat we mensen zijn.
Net als hen, die werden weggevoerd.
Net als hen, die hen weg voerden.
Net als hen, die hen weg lieten voeren.
Net als hen, die bleven.
Net als hen, die er nu zijn.

Nooit meer oorlog, nooit meer fascisme.
Omdat we allen mensen zijn.

Reageren is niet (meer) mogelijk.