Top menu

Jom Hasjoa

Vandaag herdenken we wereldwijd de 6 miljoen joden die door de nazi terreur om het leven zijn gebracht.

Op deze historische plek wil ik onze 710 Haarlemse Joden die bij deze 6 miljoen horen er even uitlichten om ze te herdenken.

Mensen die hier waar we nu staan hun snoge bezochten en hun Joodse leven allemaal op hun eigen manier beleefden.

En vooral het samen zijn met elkaar.
Mijn moeder vertelde dat ze elke dag na schooltijd naar de Joodse school ging en les had van  Rabbijn de Vries.

Haar familie leidde een gezellig joods leven hier in Haarlem.
De Joodse gemeenschap in Haarlem was zeer hecht vertelde ze mij.

Dit was mogelijk in Nederland door de godsdienstvrijheid die wij hier hebben wat een groot goed is.
Dit  joodse leven werd wreed verstoord in de jaren 40-45 van de vorige eeuw.

—oOo—

Ik lees nu een klein gedicht voor wat alles verwoord.

Elk mens is uniek

Omdat je Joods was moest je je huis verlaten
Van de ene op de andere dag en niemand om je heen had dat in de gaten.

Eerst naar Westerbork met de trein
Waar je nog met je familie kon samen zijn.

Afwachtend wat er nu eigenlijk ging gebeuren
Bleef je optimistisch en ging je zeker niet zeuren.

Zelfs daar werden nog grappen gemaakt
Al was men ver van huis en haard

Toen kwam het moment dat je naar het kamp werd gedeporteerd
Waarvan je niet bent terug gekeerd.

Als een beest werd je vermoord
En niemand heeft je noodkreet gehoord.

—oOo—

Ik wil eindigen met een joods spreuk.

Wees onder de vervolgden en niet onder de vervolgers.

Reageren is niet (meer) mogelijk.