Top menu

Inzameling voor Joods monument in Heemstede

32568_Monument_vrijheidsdreefEen groep Heemstedenaren werkt aan het initiatief om een joods herdenkingsmonument in Heemstede te realiseren.

Jarenlang heeft de Heemsteedse gemeenschap stilgestaan bij omgekomen dorpsgenoten van niet-joodse afkomst, terwijl de groep joodse slachtoffers veel groter was.

In september 2012 besloot een groep inwoners van Heemstede een stichting op te richten met het doel ook de vergeten groep van 163 Heemsteedse slachtoffers op een waardige wijze te kunnen herdenken middels de realisering van een namenmonument nabij het Vrijheidsbeeld.

Inmiddels heeft de groep 19.000 euro bij diverse fondsen, gemeente Heemstede en burgers kunnen ophalen. Echter, de totale kosten van een namenmonument bedragen 20.600 euro. Zij hebben dus nog 1.600 euro nodig. Burgemeester Marianne Heeremans ondersteunt het initiatief. Alle betrokkenen zouden graag zien dat het monument op 4 mei 2015 onthuld kan worden.

Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL88 INGB 0006162398 t.n.v. de Stichting Joods Monument Heemstede.

Reageren is niet (meer) mogelijk.