Top menu

Herdenking joodse Haarlemmers die slachtoffer zijn van de Shoah

Het is volgens joodse traditie niet geoorloofd om op sjabbat/zaterdag een herdenking bij te wonen. De joodse gemeente herdenkt de slachtoffers daarom dit jaar op donderdag 2 mei.
Het is voor het eerst bij het gedenkteken, dat verleden jaar op 23 september op het Philip Frankplein onthuld is.

Om 19:30 zal de herdenking plaatsvinden. Nabestaanden, familie, vrienden en belangstellenden nodigen wij hierbij uit, om de herdenking bij te wonen.

19.30 – Begin herdenking

  • Openingswoord Patrick van der Vegt
  • Mieke Mulder leest brief van haar grootvader voor
  • Kleindochter van Mieke Mulder
  • Nabestaanden lezen de namen voor van hun familieleden
  • Slotwoord Rabbijn Spiero

Na het slotwoord krijgt iedereen de gelegenheid om een steentje of een bloemetje te leggen bij het monument.
De herdenking zal zo rond 20.15 afgelopen zijn.

De heren vragen wij vriendelijk een keppeltje of hoofdbedekking te dragen tijdens de herdenking.

Reageren is niet (meer) mogelijk.