Top menu

Aanpassing bij het Joods Monument

Dankzij een snelle actie van de werkgroep Gebouw en Omgeving is door de gemeentelijke dienst Gebiedsontwikkeling en Beheer onlangs een visuele afscheiding tussen het Joods Monument en de twee afvalcontainers gerealiseerd.

P10504201

Het was een doorn in het oog van Haarlemmers dat na de herinrichting van het Philip Frankplein bleek dat deze intieme herdenkingsplaats ontsierd werd door twee duidelijk zichtbare afvalcontainers. Door het aanbrengen van een wapeningsnet tussen de pergolapalen en door het aanbrengen van een dichte groene begroeiing worden de afvalcontainers grotendeels aan het oog onttrokken en komt de primaire functie van dit herdenkingspleintje beter tot zijn recht.
Deze actie is ondersteund door de Stichting Joods Monument Haarlem en de regenten van de Bakenesserkamer.

Reageren is niet (meer) mogelijk.