Top menu

Ontwerp

Stichting Joods Monument Haarlem zag graag een gedenkteken in de vorm van een wand met daarop alle namen, plaats van overlijden en leeftijden, om op deze manier de meer dan zevenhonderd Haarlemse Joden een symbolisch graf te kunnen geven. Zodat deze Haarlemse joden niet vergeten worden en hun nabestaanden en vrienden de kans en de ruimte kregen om hen te gedenken.

Voor dit gegeven zijn door Patrick van der Vegt diverse ontwerpschetsen gemaakt. Hierbij werd gedacht aan een grote midden steen, die de synagoge moest symboliseren, en aan weerskanten een half ronde muur met daarop bronzen platen met alle namen. De muren zouden hierbij gezien worden als de armen van de synagoge, welke bescherming en troost bieden aan diegene die op de muur vermeld staan.

Ontwerpschets gedenkteken 1

1e ontwerpschets voor een muur met namen.

Echter nadat de gegevens van de plaats en de mogelijkheden bekend werden moest het idee van een half ronde muur losgelaten worden. Er zou een rechte muur komen. Hierbij werd het ontwerp aangepast. Nog steeds de midden steen met aan weerskanten de bronzen platen.

2e ontwerpschets voor een muur met namen.

De midden steen vond men eigenlijk wel iets te groot. Dus werd een derde aanpassing gerealiseerd.

Monument

3e ontwerpschets voor een muur met namen.

Na overleg met de betrokken mensen voor dit project is er uit eindelijk voor gekozen om de bronzen platen te vervangen voor natuursteen. Dit in verband met het feit dat koper/brons dieven geen enkele respect meer hebben voor wat voor monument dan ook. Tevens is er ook voor gekozen om de natuurstenen panelen mee te nemen in het metselwerk, waardoor het monument nog meer ‘hufterproof’ zou worden. Het definitieve ontwerp voor het gedenkteken sloot heel goed aan bij de doelstellingen en de wens van de stichting.

Definitieve ontwerpschets. Het uiteindelijke resultaat mag er dan ook wezen.

© Patrick van der Vegt