Top menu

Doelstelling

Stichting Joods Monument Haarlem is sinds 2003 actief en stelt zich ten doel:

  1. respect en waardering tot uiting te brengen voor de gedeporteerde en vermoorde Haarlemse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog namens de Haarlemse samenleving en kennis te verspreiden omtrent de vervolging van joden in Haarlem of daarbuiten;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting Joods Monument Haarlem tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het oprichten en onderhouden van een monument voor de omgekomen Haarlemse joden en het in dat verband zo nodig vestigen van een opstalrecht bij notariële akte of het verwerven van een onroerende zaak waardoor een dergelijk monument voor lange termijn kan worden zeker gesteld;
  • het onder de aandacht brengen van de jodenvervolging in Haarlem en omgeving gedurende de Duitse bezetting van 1940 – 1945;
  • het jaarlijks organiseren van een herdenking;
  • het organiseren van projecten op scholen;
  • de omgekomen Haarlemse joden een gezicht te geven via de website

Zij tracht dit doel te bereiken, onder meer door het verwerven van de daartoe benodigde fondsen of anderszins financiële middelen.