Top menu

Rabbijn Spiero bij onthulling schoolplaquette “Als de school kon spreken …”

Rabbijn Shmuel Spiero was na de gemeentelijke Dodenherdenking aanwezig bij de tegelijkertijd onthulde plaquette ter nagedachtenis aan het wegvoeren van ruim 170 Joden vanuit een school in Haarlem.

In de nacht van 25 op 26 augustus 1942 werden vanuit de gevorderde oude Bavoschool ruim 170 Haarlemse Joden naar het kamp Westerbork afgevoerd. De plaquette komt er als sluitstuk van een project dat schoolkinderen van groep 7 en 8 de afgelopen weken hebben gemaakt over het lot van de weggevoerde Joden. Na de onthulling van de plaquette kwam de Haarlemse rabbijn Shmuel Spiero. Hij werd vergezeld door Avi Ovadia, bestuurslid van de Joodse Gemeente.
Het thema van de plaquette is: “Als de school kon spreken …” .

De werkgroep Jeugd van de historische Vereniging Haerlem, het Haarlems Verzetsmuseum en Hans Peeters (oud-directeur van de Bavoschool) hebben voor de kinderen hiervoor een programma georganiseerd.
Het doel van het programma is om kinderen veel bewuster te maken van de historische context waarin ze leven en om de geschiedenis van de Westergracht en in het bijzonder de deportatie van de joodse Haarlemmers te markeren met een herdenkingsplaquette.

De basisscholieren hebben zich verdiept in de vergeten geschiedenis van de Westergracht, waar de school ligt, tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de afgelopen weken hebben de kinderen het verhaal verteld gekregen van de nacht van 25 op 26 augustus 1942 waarin vanuit de gevorderde oude Bavoschool ruim 170 Haarlemse Joden naar het kamp Westerbork zijn afgevoerd. Daarnaast zijn de kinderen naar het Corry ten Boommuseum geweest en hebben ze met de heer Wim Kraakman gesproken over het verzet in Haarlem. Ook hebben de kinderen een eigen website gebouwd met daarop verhalen en foto’s over de Tweede Wereldoorlog.

Alle verhalen, indrukken en emoties hebben de kinderen verwerkt in een voordracht die op 4 mei ten gehore is gebracht voorafgaand aan de onthulling. Na het Haarlemse herdenkingsdefilé is een herdenkingsplaquette onthuld door wethouder Onderwijs, Maarten Divendal en twee kinderen.

Bron: NIK Organisatie van Joodse Gemeenten – Nederlands Jodendom

Reageren is niet (meer) mogelijk.